Johdanto

RTK tukiasemaverkkolla tarkoitetaan pysyvästi paikoilleen asennettujen, mitattujen ja laskettujen GPS ja/tai GNSS vastaanottimen muodostamaa verkkoa, joiden yhdessä tuottamasta datasta tuotetaan liikkuvalle vastaanottimelle lähetettävä korjausdata.

RTK tukiasemaverkko voi olla muutaman, vähintään kolmen tukiaseman muodostama paikallinen verkko tai se voi olla koko maan kattava kymmeniä tukiasemia sisältävä valtakunnallinen verkko.

Nykyisin RTK tukiasemaverkot ovat tilauksiin perustuvia. Eli käyttäjä tilaa verkon omistajalta/haltijalta käyttölisenssin sille tarkkuudelle jolla hän korjausta haluaa käyttämäänsä liikkuvaan vastaanottimeen. RTK korjauksia tuotetaan muutamalla eri menetelmällä. Esimerkiksi: MAX (Master-Auxiliary correction), i-MAX (individualize MAX) ja VRS (Virtual Reference Station).

Menetelmistä kerrotaan enenmän seuraavassa kappaleessa. Mutta ennen kun menemme kovin syvälle erilaisiin RTK korjaus menetelmiin, on hyvä tietää mikä RTK tukiasemaverkko on. Tämä asia on parhaiten selvitettävissä, kun verrataan yksittäistä tukiasemaa RTK tukiasemaverkkoon.