Eri Menetelmät

Edellinen osa keskittyi niihin taloudellisiin etuihin, jota RTK-tukiasemaverkon käyttäminen tuo verrattuna oman tukiaseman pystyttämiseen.

Tämä osa keskittyy arvioimaan kolmea erilaista RTK-tukiasemaverkko menetelmää, joita ovat: MAX, i-MAX ja VRS. Näiden menetelmien välillä on merkittäviä eroja ja siksi myös saavutettavassa RTK-ratkaisun laadussa on eroja.

Edellisessä osassa kuvasimme RTK-tukiasemaverkko palvelimen roolia – kerätä satelliittihavaintoja monista tukiasemista ja RTK-korjauksien lähettämisen liikkuville vastaanottimille (kuva 1.)

 

Figure 1: The role of the Network RTK Server

Kuva 1: RTK-tukiasemaverkko palvelimen rooli

 

Tukiasemapalvelun tuottaja, joka myy käyttäjille tilauksen mukaan erilaisia palveluita hallitsee RTK-tukiasema palvelimia.

Tämä palveluntuottaja valitsee RTK-tukiasemaverkko menetelmän, jota palvelimet käyttäjät. Siksi, tämä valinta lähtökohtaisesti vaikuttaa siihen RTK-ratkaisun laatuun, jonka liikkuva vastaanotin voi saavuttaa.

Tämä osa esittää MAX-menetelmän (perustuen ainoaan RTK-tukiasemaverkko standardiin, RTCM V3.1 Master Auxiliary Concept - MAC-konseptiin) parhaana tänä päivänä markkinoilla olevana RTK-tukiasemaverkko menetelmänä ja selvittää miksi käyttäjän tulisi vaatia MAX-korjauksia RTK-tukiasemaverkko palveluntuottajalta.

Seuraava osa analysoi todellista dataa näyttääkseen, että yhdistämällä MAX:n ja SmartRTK:n, on käyttäjällä saatavilla markkinoiden paras RTK-ratkaisu.